เมนู
จดหมายข่าว
กล่องอิสระ
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2012
อัพเดท12/04/2013
ผู้เข้าชม1302619
แสดงหน้า2712943
คำค้น
รายชื่อปู่ฤาษี 108 ตน (เข้าชม 235430 ครั้ง)

 


ตำนานปู่ฤาษี 108 ตนค่ะ

1. พระฤษีพรหมประทาน
2. พระฤษีพรหมปรเมศฎ์
3. พระฤษีพรหมประสิทธิ์
4. พระฤษีพรหมนิมิตร   
5. พระพรหมฤษีวิสิษฐ์
6. พระฤษีตาทิพย์
7. พระฤษีอิศวร(พระศิวะภาคบำเพ็ญ)
8. พระฤษีพรหมมินทร์
9. พระฤษีตาไฟ
10. พระฤษีไชมินี (ไม่มีภาพ)
11. พระฤษีมารกัณเฑยะ (ไม่มีภาพ)
12. พระฤษีวยาสมุนี (ไม่มีภาพ)
13. พระฤษีพรหมโลก

ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 1

 

14. พระฤษีพรหมโลกา
15. พระฤษีเพชรฉลูกัณฑ์
16. พระฤษีประโคนธรรพ
17. พระฤษีปัญญาสด (ไม่มีภาพ)
18. พระฤษีอังคต (ไม่มีภาพ)
19. พระฤษีอรรคต (ไม่มีภาพ)
20. พระฤษีหิมพานต์
21. พระฤษีนนทิ
22. พระฤษีรามเทพมุนี (ไม่มีภาพ)**
23. พระฤษีสิงหล (ไม่มีภาพ)**
24. พระฤษีสุขวัฒน์
25. พระฤษีปรเมศ (ไม่มีภาพ)**
26. พระฤษีกาศยปมุนี (ไม่มีภาพ)**
27. พระโคดมพรหมฤษี**
28. พระฤษีพรหมจักร
29. พระฤษีสิงขรณ์ (ไม่มีภาพ)**

ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 2

 

30. พระฤษีประไลยโกฏิ
31. พระฤษีชนกจักรวรรดิ
32. พระฤษีนาวัน (ไม่มีภาพ)
33. พระมหาเทพฤษีเทวราตมุนี (ไม่มีภาพ)
34. พระฤษีคิชฌกูฎ (ไม่มีภาพ)
35. พระฤษีบรมครูพระพิลาภ(พระฤษีวิราธ)
36. พระฤษีโกมุท (ไม่มีภาพ)
37. พระฤษีสัตบงกฎ (ไม่มีภาพ)
38. พระพรหมฤษีอคัสตยะ
39. พระดาบสสินี ฤษีหน้ากวาง(สีดา)
40. พระฤษีนารอด
41. พระฤษีกาลสิทธิ (ไม่มีภาพ)

ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 3

 

42. พระฤษีโคศก (ไม่มีภาพ)
43. ปู่ฤษีนารายณ์
44. พระฤษีวชิระ (ไม่มีภาพ)
45. พระฤษีอุศัพเนตร
46.พระฤษีนาไลย (ไม่มีภาพ)
47. พระฤษีสุกทันต์ (ไม่มีภาพ)
48. พระฤษีโยฮัน(ไม่มีภาพ)
49. พระฤษีอัษฎง (ไม่มีภาพ)
50.  พระฤษีโคตะมะและพระฤษีโคบุตร
51.  พระฤษีหน้าเสือ(กาลสิทธิ์),พระฤษีประตาภา(หน้ากวาง),พระฤษีอุตริ(หน้าลิง)
52. พระฤษีพุทธชฎิล (ไม่มีภาพ)

ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 4

 

53. พระฤษีมาฆะ (ไม่มีภาพ)
54. พระฤษีหลีเจ๋ง
55. พระฤษีสมิทธิ (ไม่มีภาพ)
56. พระฤษีพยาธิประลัย (ไม่มีภาพ)
57. พระฤษีอัลลกัปปกะ (ไม่มีภาพ)
58. พระฤษีอะแหม่ (ไม่มีภาพ)
59. พระฤษีโควินท์ (ไม่มีภาพ)
60. พระฤษีศรภังค์ (ไม่มีภาพ)
61. พะฤษีอจนคาวี,พระฤษียุทธอักขระ,พระฤษีทะหะ,พระฤษียาคะ (ไม่มีภาพ)
62. พระฤษีโรมสิงห์,พระฤษีวตันตะ,พระฤษีวชิร,พระฤษีวิสุทธิ (ไม่มีภาพ)
63. พระฤษีพรหมนารท(พระนารทมหาฤษี) และพระพรหมฤษีวาลมีกิ
64. พระฤษีหน้าแพะ(พระทักษะประชาบดี)
65. พระกศยปมุนี
66. พระฤษีกษยศฤงค์หรือพระฤษีหน้าเนื้อ..(อิสีสิงค์) ไม่มีภาพ...

ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 5

 

67. พระฤษีวิศวามิตร (ไม่มีภาพ)
68. พระฤาษีพฤหัสบดี
69. พระฤษีพรหมจุลี
70. พระอาฬารดาบสกาลามโคตร (ผู้เป็นพระอาจารย์เอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)
71. พระฤษีสุเมธ (ไม่มีภาพ)
72. พระฤษีครรคยมุนี (ไม่มีภาพ)
73. พระฤษีสมมิตร (ไม่มีภาพ)
74. พระฤษีวาปุระมุนี (ไม่มีภาพ)
75. พระฤษีมุสิกมุนี (ไม่มีภาพ)
76. พระฤษีทธิวามุนี (ไม่มีภาพ)
77. พระฤษีคาวินท์ (ไม่มีภาพ)
78. พระฤษีอินทรปัต (ไม่มีภาพ)
79. พระฤษีกสิรมุนี,พระฤษีวชิรามุนี,พระฤษีวาโปนะมุนี,พระฤษีมกันติมุนี(ไม่มีภาพ)
80. พระฤษีเศรษฐบุตร (ไม่มีภาพ)
81. พระฤษีสัตยพรต (ไม่มีภาพ)

ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 6
82. พระฤษีประทิศไพ (ไม่มีภาพ)
83. พระฤษีโพธิสัตว์ (ไม่มีภาพ)
84. พระฤษีบรมโกฏิ (ไม่มีภาพ)
85. พระฤาษีพระศุกร์
86. พระฤษีชลหุ
87. พระฤษีพังตรุ
88. พระฤษีครูแพทย์
89. พระฤษีตาวัว
90. พระฤษีชาวาลี
91. พระฤษีสนัตกุมาร
92. พระฤษีวิภาณฑก
93. พระฤษี สัตยพรหม...( ไม่มีรูป )
94. พระฤษีตุลสิทาส ( ไม่มีรูปภาพ )
95. พระฤษีอจนคาวี...( ไม่มีรูป )
96. พระฤาษียุทธอัคร...( ไม่มีรูป )
97. พระฤษีทหระ...( ไม่มีรูป )
98. พระฤษียาคมุนี...( ไม่มีรูป )
99. พระฤษีสินธู...พระฤษีสุทน...พระฤษีสนธิ...พระฤษีมิลินทร์...( ไม่มีรูป )


ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 7


 

100. พระฤษีอินทสมานโคตร...( ไม่มีรูป )
101. พระฤษีทิศาปาโมกข์...( ไม่มีรูป )...
102. พระฤษีสิงคาน...( ไม่มีรูป )
103. พระฤษีวิมุติและพระฤษีสุรินทระ
104. ปู่เจ้าสมิงพราย
105. พระฤาษีสันทราย (ไม่มีรูป)
106. พระฤาษีโคนข่อย(ไม่มีรูป)

ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 8

 

 

  

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ
ตำนานพระฤษีของ อ.ว จีนประดิษฐ์
ดวงมหาลาภ ฉบับพิเศษ (ตำนานพระฤษี)

นำข้อมูลมาลงโดย K.กุหลาบขาว..    
รวบรวมโดย ลูกสาวพ่อ มหาเทพประทานพร

 บทความ
บทความทั่วไป
รวม LINK โหลดสื่อธรรม
การลดกรรม 45อย่าง ผลของกรรม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า
พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า
ประวัติพระพุทธศาสนา
ตำนานพระฤาษีและการบูชาพระฤาษี
พระแม่คายตรีมนตรา เทพีแห่งมนต์ตรา
108 พระนาม พระลักษมี
บูชาองค์อย่างไร
ประวัติพญานาค
พญานาค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พุทธทำนาย-2
พุทธทำนาย-1
พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง
ตำนาน ประวัติ พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 8
ตำนานฤาษี 108ตน ตอน 7
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 6
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 5
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอน 4
ตำนานพระฤาษี 108 ตน ตอน 3
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 2
ตำนานพระฤาษี 108 ตน
ปู่ฤาษีนารอด พ่อแก่ บรมครูปู่ฤาษี
ปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์
เทวดาประจำตัว,เทวดามาสร้างบารมี,มีองค์
เหตุใดเทวดาตายแล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
กุมารทอง กุมารี
ดูการ์ตูนประวัติพระพุทธศาสนา ออนไลน์
พระราม राम
หนุมาน ผู้เก่งกล้า ว่องไว องค์รักษ์พระราม
นางกวัก เทวีแห่งการค้ารุ่งเรือง
พระแม่โพสพ เทวีแห่งข้าวปลาอาหาร
พระแม่ธรณีหรือแม่พระธรณี भारत माता (Mother Earth)
พระแม่คงคา गङ्गा เทวีแห่งสายน้ำ
พระขันทกุมาร मुरुगन เทพแห่งสงคราม
พระกฤษณะ कृष्ण อวตารของพระนารายณ์
พระแม่อุมาเทวี 9 ปาง,พระแม่ปาราวตี पार्वती 9 ปางนวราตรี
พระนางสุรัสวดี (Saraswati, सरस्वती)
พระแม่กาลีหรือกากิลา काली อวตาลหนึ่งของพระแม่อุมา
พระพรหม (Brahmā ,Sanskrit: ब्रह्मा) คือ พระเจ้าผู้สร้าง
พระแม่ลักษมี (Lakshmi,Sanskrit: लक्ष्मी)
พระตรีศักติ,พระแม่สามภพ,พระศักติ,พระแม่ตรีเอกานุภาพ
พระวิษณุหรือพระนารายณ์
พระมหาตรีมูรติ The Trimurti (English: ‘three forms’; Sanskrit: त्रिमूर्तिः trimūrti)
พระแม่อุมาเทวี(พระแม่ทุรคา,พระแม่กาลี) Parvati (Devanagri: पार्वती, Kālī: काली)
พระพิฆเนศมหาเทพ Ganesha (Sanskrit: गणेश)
พระนามต่างๆของ พระศิวะมหาเทพ
ศิวลึงก์ लिङ्गं สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ
พระศาสดามหาศิวะเทพ (พระอิศวร) शिव Shiva
ศาสนาฮินดู