เมนู
จดหมายข่าว
กล่องอิสระ
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2012
อัพเดท12/04/2013
ผู้เข้าชม1302675
แสดงหน้า2713001
คำค้น
108 พระนาม พระลักษมี

อ่าน 7677 | ตอบ 0
  

 
108 พระนาม พระแม่ลักษมี
มีพระนามและความหมายดังนี้
1.ปรากรุตี                      เทวีผู้เป็นธรรมชาติ
2.วิกรุตี                        เทวีผู้งามดังรัตนชาติ
3.วิทยา                       เทวีผู้ทรงภูมิปัญญา
4.สรวาภูทาหิตาประดา          เทวีผู้ไม่ได้กำเนิดจากบิดามารดา
5.ศรัทธา                     เทวีแห่งความภักดี
6.วิภูติ                         เทวีแห่งความมั่งคั่ง
7.สุรภี                         เทวีผู้เป็นท้องฟ้า
8.ปรมัตมิกา                   เทวีผู้อยู่ในทุกหนทุกแห่ง
9.วาจี                        เทวีผู้มีวาทะดังน้ำอมฤต                        
10.ปัทมาลา                   เทวีผู้สถิตบนดอกบัว
11.ปัทมา                     เทวีแห่งดอกบัว
12.ศูชิ                         เทวีผู้บริสุทธิ์
13.สวาหะ                     เทวีผู้มีรูปร่างอันเป็นมงคล
14.สวาทา                             ”
15.สุตา                       เทวีผู้เป็นดังน้ำทิพย์
16.ธัญญา                     เทวีแห่งความกตัญญู
17.หิรัญมายี                  เทวีผู้บันดาลให้ปรากฏแห่งทอง
18.ลักษมี                      เทวีแห่งความมั่งคั่ง
19.นิตยาพูศตา                เทวีผู้ทรงกำลัง
20.วิภา                       เทวีผู้งดงาม
21.กัณฑา                     เทวีผู้เป็นชายาของพระวิษณุ
22.กามัคชี                     เทวีผู้มีดวงตาอันงดงาม
23.กมลาสัมภวา               เทวีผู้สถิตอยู่ในทุกอนูของดอกบัว
24.อนุกราประฑา               เทวีผู้ปรารถนาดีต่อปวงชน

25.พุทธิ                      เทวีผู้ทรงปัญญา
26.อนากา                     เทวีผู้ไร้มลทินทั้งปวง
27.นวทุรกา                    เทวีผู้เป็นนวทุรกา (รูปศักติทั้งเก้า)
28.หริวัลลาภี                   เทวีผู้เป็นชายาของพระหริ (วิษณุ)
29.อโศกา                      เทวีผู้ไร้ซึ่งความโศกเศร้า
30.อมฤตา                     เทวีผู้เป็นอมตะ
31.ทีปา                       เทวีแห่งประทีป
32.ลากาโศกาวินาสินี            เทวีผู้ทำลายความทุกข์โศก
33.ธมานิลายา                 เทวีผู้เป็นนิรันดร์
34.กรุณา                     เทวีผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณา
35.โลกามาตรี                  เทวีแห่งจักรวาล
36.ปัทมาปรียา                 เทวีผู้เป็นที่รักแห่งดอกบัวทั้งหลาย
37.ปัทมาหัสตรา               เทวีผู้มีหัตถ์(มือ)เหมือนดอกบัว
38.ปัทมาสยา                   เทวีผู้มีตางดงามเหมือนดอกบัว
39.ปัทมาสุนทรี                เทวีผู้งดงามเหมือนดอกบัว
40.ปัทโมภวา                   เทวีผู้เกิดจากดอกบัว
41.ปัทมามุขี                  เทวีผู้ผุดขึ้นจากดอกบัวกลางพิธีเกษียรสมุทร
42.ปัทมานาภาปรียา             เทวีผู้เป็นที่รักของ ปัทมานาภา(พระวิษณุ)
43.รามา                      เทวีแห่งพระราม
44.ปัทมามาลาธรา             เทวีผู้สวมมาลัยดอกบัว
45.เทวี                        เทวีของปวงเทพ
46.ปัทมินี                      เทวีแห่งดอกบัว
47.ปัทมากันธินี                เทวีผู้มีกลิ่นกายหอมเหมือนดอกบัว
48.ปัญญกัณฑา               เทวีผู้มีกลิ่นกายหอมของปัญญา
49.สุปราสันนา                 เทวีผู้ร่าเริงและสดใสเสมอ
50.ปราสดาภิมุขี               เทวีผู้ให้กำเนิดใหม่
51.ประภา                     เทวีผู้มีรัศมีดังดวงอาทิตย์
52.จันทราวทนา               เทวีผู้มีใบหน้ากลมงามดังดวงจันทร์
53.จันทรา                     เทวีผู้งามดังดวงจันทร์
54.จันทราสโฮดารี              เทวีผู้เป็นพี่สาวของพระจันทร์
55.จตุรภุช                     เทวีผู้มี 4 กร
56.จันทรรูป                   เทวีผู้มีรูปดังพระจันทร์
57.อินทิรา                     เทวีผู้งดงาม
58.อินทุศีตาลา                เทวีผู้มีพระทัยเย็นดุจดวงจันทร์
59.อลาทาชนนี                 เทวีผู้เป็นมารดาแห่งความสุข
60.พุทธิ                      เทวีแห่งสุขภาพ
61.ศิวา                       เทวีแห่งความเป็นมงคล
62.ศิวาการี                    เทวีแห่งสิ่งมงคลทั้งหลาย
63.สัตยา                     เทวีแห่งความสัตย์จริง
64.วิมาลา                     เทวีผู้มีวรกายงดงาม
65.วิศวาชนนี                   เทวีผู้เป็นมารดาของจักรวาล
66.พุทธิ                      เทวีผู้เป็นอำนาจของพุทธิ(สุขภาพ)
67.ธาริทิยานาสินี               เทวีผู้ขจัดความยากจน
68.ปรีตา ภุชการินี               เทวีแห่งความรื่นรมย์
69.สัณฑา                     เทวีแห่งความสงบสุข
70.สุกลามาลามพรา             เทวีผู้แต่งกายและสวมมาลัยสีขาว

71.ภาสการี                    เทวีแห่งแสงอาทิตย์
72.พิลวานิลายา               เทวีผู้อยู่ภายในจิตใจของปวงชน
73.วารารูฮา                   เทวีผู้ประทานพร
74.วาสาสวินี                   เทวีแห่งชื่อเสียงเกียรติยศ
75.วสุนทรา                   เทวีผู้เป็นบุตรีของพระแม่ธรณี (คราวที่ทรงอวตารเป็นสีดา)
76.อุทารังกา                  เทวีผู้มีวรกายงดงาม
77.ฮารินี                      เทวีผู้เยื้องกรายงดงามดังกวาง
78.เฮมามาลินี                  เทวีผู้มีมาลัยดอกไม้สีทองอยู่บนพระศอ
79.ธนาธัญญากี               เทวีผู้ประทานความั่งคั่ง
80.สิทธิ                       เทวีแห่งความสำเร็จ
81.โสมยา                      เทวีแห่งการสรงสนาน
82.สุภาประทา                 เทวีผู้ประทานสิ่งมงคลทั้งหลาย
83.นรุปาเวศวากาธันญา          เทวีผู้สถิตอยู่ในพระราชวัง
84.วราลักษมี                   เทวีผู้โปรดปรานความมั่งคั่ง
85.วาสุประทา                  เทวีผู้ประทานปัญญา
86.สุภา                       เทวีผู้เป็นมงคล
87.หิรัญญาประกา              เทวีผู้มีรัศมีเป็นทอง
88.สมุทราธันญา               เทวีผู้เป็นธิดาของพระสมุทร (คราวที่กำเนิดจากพิธีกวนเกษียรสมุทร)
89.ชยา                       เทวีแห่งชัยชนะ
90.มังคลา                     เทวีแห่งความเป็นมหามงคล
91.เทวี                        เทวีแห่งปวงเทพ
92.วิษณุวาคสา                เทวีผู้สถิตในพระทัยของพระวิษณุ
93.วิษณุปัตนี                   เทวีผู้เป็นชายาของพระวิษณุ
94.ปราสันนากษี               เทวีผู้มีดวงตางดงาม
95.นารายณา สามัสริตา          เทวีผู้สถิตอยู่ในพระนารายณ์ (วิษณุ)
96.ทาริทตียา                   เทวีผู้ทำลายความยากจน
97.เทวี                        เทวีแห่งปวงเทพ
98.สรวาปาทราวานิวารีนี         เทวีผู้สถิตในสรวงสวรรค์

99.มหากาลี                   เทวีผู้ปราบอสูรในรูปดุร้าย
100.พรัหมา วิษณุ ศิวัตมิกา       เทวีผู้เป็นที่รักของพระพรัหมา พระวิษณุ พระศิวะ
101.ตรีกาลา                  เทวีผู้อยู่ในภพทั้งสาม
102.ภูวเนศวรา                 เทวีผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล
103.โลกมาตา                  เทวีผู้เป็นมารดาของโลก
104.กษิราธิธัญญา             เทวีผู้เป็นธิดาของพระสมุทร
105.ปัทมาวตี                   เทวีผู้ทรงไว้ซึ่งดอกบัว
106.เคารี                     เทวีผู้มีกายสีทอง
107.วิษณุปรียา                เทวีผู้เป็นที่รักของพระวิษณ
108.ศังกรีลักษมี               เทวีผู้ประทานโชคลาภอันยิ่งใหญ่
  

 


พระแม่โพสพตามคติของฮินดู คือพระแม่ลักษมีอวตาล
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


บทความ
บทความทั่วไป
รวม LINK โหลดสื่อธรรม
การลดกรรม 45อย่าง ผลของกรรม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า
พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า
ประวัติพระพุทธศาสนา
ตำนานพระฤาษีและการบูชาพระฤาษี
พระแม่คายตรีมนตรา เทพีแห่งมนต์ตรา
108 พระนาม พระลักษมี
บูชาองค์อย่างไร
ประวัติพญานาค
พญานาค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พุทธทำนาย-2
พุทธทำนาย-1
พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง
ตำนาน ประวัติ พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 8
ตำนานฤาษี 108ตน ตอน 7
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 6
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 5
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอน 4
ตำนานพระฤาษี 108 ตน ตอน 3
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 2
ตำนานพระฤาษี 108 ตน
ปู่ฤาษีนารอด พ่อแก่ บรมครูปู่ฤาษี
ปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์
เทวดาประจำตัว,เทวดามาสร้างบารมี,มีองค์
เหตุใดเทวดาตายแล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
กุมารทอง กุมารี
ดูการ์ตูนประวัติพระพุทธศาสนา ออนไลน์
พระราม राम
หนุมาน ผู้เก่งกล้า ว่องไว องค์รักษ์พระราม
นางกวัก เทวีแห่งการค้ารุ่งเรือง
พระแม่โพสพ เทวีแห่งข้าวปลาอาหาร
พระแม่ธรณีหรือแม่พระธรณี भारत माता (Mother Earth)
พระแม่คงคา गङ्गा เทวีแห่งสายน้ำ
พระขันทกุมาร मुरुगन เทพแห่งสงคราม
พระกฤษณะ कृष्ण อวตารของพระนารายณ์
พระแม่อุมาเทวี 9 ปาง,พระแม่ปาราวตี पार्वती 9 ปางนวราตรี
พระนางสุรัสวดี (Saraswati, सरस्वती)
พระแม่กาลีหรือกากิลา काली อวตาลหนึ่งของพระแม่อุมา
พระพรหม (Brahmā ,Sanskrit: ब्रह्मा) คือ พระเจ้าผู้สร้าง
พระแม่ลักษมี (Lakshmi,Sanskrit: लक्ष्मी)
พระตรีศักติ,พระแม่สามภพ,พระศักติ,พระแม่ตรีเอกานุภาพ
พระวิษณุหรือพระนารายณ์
พระมหาตรีมูรติ The Trimurti (English: ‘three forms’; Sanskrit: त्रिमूर्तिः trimūrti)
พระแม่อุมาเทวี(พระแม่ทุรคา,พระแม่กาลี) Parvati (Devanagri: पार्वती, Kālī: काली)
พระพิฆเนศมหาเทพ Ganesha (Sanskrit: गणेश)
พระนามต่างๆของ พระศิวะมหาเทพ
ศิวลึงก์ लिङ्गं สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ
พระศาสดามหาศิวะเทพ (พระอิศวร) शिव Shiva
ศาสนาฮินดู