เมนู
จดหมายข่าว
กล่องอิสระ
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2012
อัพเดท12/04/2013
ผู้เข้าชม1272683
แสดงหน้า2665798
คำค้น
รายชื่อปู่ฤาษี (เข้าชม 40729 ครั้ง)

ตามตำนานฮินดู
พระประชาบดี (เทวฤษีที่เป็นพระผู้สร้าง) นั้นในมานวธรรม ศาสตร์กล่าวว่ามี ๑๐ ตน คือ
๑. มรีจิ
๒. อัตริ
๓. อังคีรส (ฤาษีพฤหัส) - เป็นครูของฤาษี จึงเป็นธรรมเนียมใช้วันพฤหัสเป็นวันครู
๔. ปุลัสยตะ
๕. ปุลหะ
๖. กรตุ
๗. วสิษฐ
๘. ประเจตัส หรือ ทักษะ
๙. ภฤคุ
๑๐. นารท


๑.พระฤษีชั้นพรหม พระฤษีในชั้นพรหมนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1 พระฤษีพรหมเมศร์
2 พระฤษีพรหมมา
3 พระฤษีพรหมมุนี
4 พระฤษีพรหมนารถ
5 พระฤษีพรหมวาลมีกิ
6 พระฤษีภาริทวาช
7 พระฤษีเคาตม (ไทยเรียกโคดม)
8 พระฤษีกัศยป
9 พระฤษีวิสวามิตร
10 พระฤษีพรหมบุตร
11 พระฤษีพรหมประทาน
12 พระฤษีพรหมปรเมศฎ์
13 พระฤษีพรหมประสิทธิ์
14 พระฤษีพรหมนิมิตร
15 พระฤษีวิสิษฐ์ (วสิษฐ)
16 พระฤษีพรหมมินทร์
17 พระฤษีพรหมโลก
18 พระฤษีพรหมโลกา
19 พระฤษีพรหมจักร
20 พระฤษีอคัสตยะ
21 พระฤษีกาลสิทธิ
22 พระฤษีพรหมจุลี
23 พระอาฬารดาบสกาลามโคตร
24 พระฤษีเศรษฐบุตร (ในรามเกียรติ์เรียกว่าพระฤษีโคบุตร)
25 พระฤษีสนัตกุมาร
26 พระฤษีวิภาณฑก
27 พระฤษีสัตยพรหม
28 พระฤษีพรหมเก้าหน้า


๒.พระฤษีชั้นเทพ พระฤษีชั้นเทพนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1 พระฤษีนารายณ์
2 พระฤษีนาเรศร์
3 พระฤษีอิศวร
4 พระฤษีพิฆเนศ
5 พระฤษีเพชรฉลูกัณฑ์
6 พระฤษีปัญญาสด
7 พระกบิลฤาษี (พระฤาษีตาไฟ)
8 พระฤษีหน้าวัว (พระโคนนทิ)
9 พระฤษีหน้าเนื้อ
10 พระฤษีปัญจสิขร (หรือพระประคนธรรพ) บางทีเรียกว่า พระประโคนทัพ)
11 พระฤษีบรมโกฏิ
12 พระฤษีประลัยโกฏิ
13 พระฤษีนารอด
14 พระฤษีหน้าเสือ (ท้าวหิมวัต)
15 พระฤษีกษิโรธ
16 พระฤษีอุศนัศ (พระศุกร์)
17 พระพุธเทวฤษี
18 พระฤษีอสิต
19 พระฤษีโลมศ(ไทยเรียกราเมศ)
20 พระฤษีทุรวาส
21 พระฤษีอคัสตยะ หรืออคัสติ
22 พระภรตมุนีมหาฤษี
23 พระฤษีอังคีรส (ฤาษีพฤหัส)
24 พระฤษีตาทิพย์
25 พระฤษีอังคต
26 พระฤษีสิงหล
27 พระฤษีปรเมศ
28 พระฤษีประไลยโกฏิ
29 พระฤษีสิงขรณ์
30 พระมหาเทพฤษีเทวราตมุนี
31 พระฤษีคิชฌกูฎ
32 พระฤษีหน้าเสือ (กาลสิทธิ์)
33 พระฤษีอัษฎง
34 พระฤษีประตาภา(หน้ากวาง)
35 พระฤษีอุตริ(หน้าลิง)
36 พระฤษีหน้าแพะ(พระทักษะประชาบดี)
37 พระฤษีกษยศฤงค์หรือพระฤษีหน้าเนื้อ..(อิสีสิงค์)
38 พระฤษีโพธิสัตว์
39 พระฤษีจตุทิพยเนตร
40 ปู่เจ้าสมิงพราย


๓.พระฤษีชั้นมนุษย์(ชั้นดิน) พระฤษีชั้นมนุษย์ก็มีมากมายเช่นเดียวกัน เช่น
1 พระฤษีโกเมน
2 พระฤษีโกเมท
3 พระฤษีโกมุท
4 พระฤษีสัตตบุตร
5 พระฤษีสัตบัน
6 พระฤษีสัตบงกช
7 พระฤษีโคบุตร
8 พระฤษีโคดม
9 พระฤษีสมมิตร
10 พระฤษีลูกประคำ
11 พระฤษีสุตะ
12 พระฤษีศิลาท
13 พระฤษีไชมินี
14 พระฤษีมารกัณเฑยะ
15 พระฤษีวยาสมุนี
16 พระฤษีอรรคต
17 พระฤษีรามเทพมุนี
18 พระฤษีสุขวัฒน์
19 พระฤษีชนกจักรวรรดิ
20 พระฤษีนาวัน
21 พระฤษีไพรวัน
22 พระดาบสสินี ฤษีหน้ากวาง(สีดา)
23 พระฤษีโคศก
24 พระฤษีวชิระ
25 พระฤษีอุศัพเนตร *
26 พระฤษีนาไลย *
27 พระฤษีสุกทันต์ หรือพระฤษีฟันขาว*
28 พระฤษีโยฮัน หรือ นักบุญเซ็นต์จอห์น
29 พระฤษีพุทธชฎิล
30 พระฤษีมาฆะ
31 พระฤษีหลีเจ๋ง
32 พระฤษีสมิทธิ *
33 พระฤษีพยาธิประลัย *
34 พระฤษีอัลลกัปปกะ
35 พระฤษีอะแหม่
37 พระฤษีโควินท์
38 พระฤษีศรภังค์
39 พระฤษีอจนคาวี
40 พระฤษียุทธอักขระ
41 พระฤษีทะหะ
42 พระฤษียาคะ
43 พระฤษีโรมสิงห์
44 พระฤษีวตันตะ
45 พระฤษีวิสุทธิ
46 พระฤษีสุเมธ
47 พระฤษีครรคยมุนี
48 พระฤษีวาปุระมุนี
49 พระฤษีมุสิกมุนี
50 พระฤษีทธิวามุนี
51 พระฤษีคาวินท์
52 พระฤษีอินทรปัต
53 พระฤษีกสิรมุนี
54 พระฤษีวชิรามุนี
55 พระฤษีวาโปนะมุนี
56 พระฤษีมกันติมุนี
57 พระฤษีสัตยพรต
58 พระฤษีประทิศไพ
59 พระฤษีบรมโกฏิ
60 พระฤษีชลหุ
61 พระฤษีตาวัว*
62 พระฤษีภรัทวาชะ *
63 พระฤษีอาเตรยะ *
64 พระฤษีธันวันตรี*
65 พระฤษีชาวาลี
66 พระฤษีตุลสิทาส
67 พระฤษีสิงคาน
68 พระฤษีไตรภพ
69 พระฤษีไกรสรณ์
70 พระฤษีคงทน
71 พระฤษีสัมริด
72 พระมหาฤษีอาเยมันตะระ
73 พระฤษีบัพพะตัง *
74 พระฤษีอุธา *
75 พระฤษีบุพเทวา *
76 พระฤษีบุพพรต *
77 พระฤษีมหิทธิกรรม *
78 พระฤษีมุรทาธร *
79 พระฤษีสิทธิดาบศ *
80 พระฤษีวิมุติ
81 พระฤษีสุรินทระ
82 พระฤษีสิงขะ *
83 พระฤษีอมรประสิทธิ์*
84 พระฤษีสัชชนาลัย*


๔.พระฤษีชั้นอสูร พระฤษีชั้นอสูรก็มีตามรายชื่อดังนี้
1 ท่านท้าวคีรีเนศร์
2 ท่านท้าวเวสสุวัณ
3 ท่านท้าวหัสกัณฑ์
4 ท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ท้าวหิรัญฮู เป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเรียก เมื่อครั้ง ทรงเสด็จประพาสมณฑลพายัพ ในปี พ.ศ.2449 ขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ)
5 พระฤษีพิลาภ
6 พระฤษีพิรอด
7 ท้าวพลีหิรัญยักษ์
8 อนันตยักษ์
9 วาณุราช
10 วาหุโลมหนังสืออ้างอิง...ตำนานพระฤษีของ อ.ว จีนประดิษฐ์
นำมาลงโดย คุณกุหลาบขาวบทความ
บทความทั่วไป
รวม LINK โหลดสื่อธรรม
การลดกรรม 45อย่าง ผลของกรรม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า
พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า
ประวัติพระพุทธศาสนา
ตำนานพระฤาษีและการบูชาพระฤาษี
พระแม่คายตรีมนตรา เทพีแห่งมนต์ตรา
108 พระนาม พระลักษมี
บูชาองค์อย่างไร
ประวัติพญานาค
พญานาค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พุทธทำนาย-2
พุทธทำนาย-1
พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง
ตำนาน ประวัติ พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 8
ตำนานฤาษี 108ตน ตอน 7
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 6
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 5
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอน 4
ตำนานพระฤาษี 108 ตน ตอน 3
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 2
ตำนานพระฤาษี 108 ตน
ปู่ฤาษีนารอด พ่อแก่ บรมครูปู่ฤาษี
ปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์
เทวดาประจำตัว,เทวดามาสร้างบารมี,มีองค์
เหตุใดเทวดาตายแล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
กุมารทอง กุมารี
ดูการ์ตูนประวัติพระพุทธศาสนา ออนไลน์
พระราม राम
หนุมาน ผู้เก่งกล้า ว่องไว องค์รักษ์พระราม
นางกวัก เทวีแห่งการค้ารุ่งเรือง
พระแม่โพสพ เทวีแห่งข้าวปลาอาหาร
พระแม่ธรณีหรือแม่พระธรณี भारत माता (Mother Earth)
พระแม่คงคา गङ्गा เทวีแห่งสายน้ำ
พระขันทกุมาร मुरुगन เทพแห่งสงคราม
พระกฤษณะ कृष्ण อวตารของพระนารายณ์
พระแม่อุมาเทวี 9 ปาง,พระแม่ปาราวตี पार्वती 9 ปางนวราตรี
พระนางสุรัสวดี (Saraswati, सरस्वती)
พระแม่กาลีหรือกากิลา काली อวตาลหนึ่งของพระแม่อุมา
พระพรหม (Brahmā ,Sanskrit: ब्रह्मा) คือ พระเจ้าผู้สร้าง
พระแม่ลักษมี (Lakshmi,Sanskrit: लक्ष्मी)
พระตรีศักติ,พระแม่สามภพ,พระศักติ,พระแม่ตรีเอกานุภาพ
พระวิษณุหรือพระนารายณ์
พระมหาตรีมูรติ The Trimurti (English: ‘three forms’; Sanskrit: त्रिमूर्तिः trimūrti)
พระแม่อุมาเทวี(พระแม่ทุรคา,พระแม่กาลี) Parvati (Devanagri: पार्वती, Kālī: काली)
พระพิฆเนศมหาเทพ Ganesha (Sanskrit: गणेश)
พระนามต่างๆของ พระศิวะมหาเทพ
ศิวลึงก์ लिङ्गं สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ
พระศาสดามหาศิวะเทพ (พระอิศวร) शिव Shiva
ศาสนาฮินดู